top of page
Fees

Flexible rates that vary according to the nature of each mediation. Fees for mediation services are normally split evenly by the parties.

 

 • For a mediation with 2 parties the hourly rate € 295 – (€ 147,50 per party).

 • For mediations with more than 2 parties: € 147,50 per hour is added for each additional party.

 • For cross border cases the hourly rate is € 450, -, irrespective of the number of parties.

 • For one day mediations or mediations with more than 4 participants I generally work with a co-mediator. The hourly rate for 2 co-mediators together is € 475, - per hour.

 • For distances up to 3 hours travel time including travel costs is invoiced at 50% of the hourly rate.

 • For distances > 3 hours travel time is invoiced at 50% of the hourly rate and the travel costs are invoiced separately.

 • Dutch VAT (21% btw) is added to all invoices where applicable (prices quoted are excluding 21% btw).

 

Special rates may be offered to start-ups, NGOs and participants from low GDP per capita countries.

Full day rates or a fixed fee may be supplied upon request after the intake with all parties.

Tarieven

Flexibele tarieven die variëren afhankelijk van de aard van de mediation. De kosten voor mediation services worden doorgaans gelijkelijk verdeeld over de betrokken partijen.

 • Voor een mediation met 2 partijen is het uurtarief € 295 - (€ 147,50 per partij).

 • Voor mediations met meer dan 2 partijen wordt € 147,50 per uur toegevoegd voor elke additionele partij.

 • Voor internationale/grensoverschrijdende zaken is het uurtarief € 450, -, ongeacht het aantal partijen.

 • Bij eendagsmediations of mediations met meer dan 4 deelnemers werk ik in de regel samen met een co-mediator. Het uurtarief voor 2 co-mediators samen is € 475, - per uur, ongeacht het aantal partijen.

 • Voor reisafstanden tot 3 uur reistijd worden reiskosten in rekening gebracht tegen 50% van het uurtarief.

 • Voor reisafstanden > 3 uur reistijd is 50% van het uurtarief van toepassing op de reistijd en worden de reiskosten apart in rekening gebracht.

 • Nederlandse btw (21%) wordt toegevoegd aan alle facturen indien van toepassing (de genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw).


Aan startups, NGO's en deelnemers uit landen met een laag BBP per hoofd van de bevolking kunnen speciale tarieven worden aangeboden. 

Dagtarieven of een vast tarief/fixed fee kunnen op verzoek worden verstrekt na het intakegesprek met alle betrokken partijen.

bottom of page